Anfang Dezember 2019 bis Ende Dezember 2020
Grösse: 34 x 59.4 cm
Druck: 2-Farbig
Papier: X-PER FSC+ Offset, matt, superweiss, veredelte Oberfläche 200 g/mm2
Spiralbindung
Auflage 66 Ex

Druck: cric print, Marly http://cricprint.ch